Andrzej Mielcarek #2
Prestiż

„Opowiem o tym jak szkoleniowiec z jasno określonym celem, wiedzą i wiarą we własne siły skonfrontował to z rynkiem na którym trzeba mieć oczy dookoła głowy”

Kierował redakcjami dzienników regionalnych w Koszalinie, Lublinie i Bydgoszczy. Projektował gazety i magazyny, szkolił dziennikarzy. Obecnie szkoli szefów, prowadząc dla nich warsztaty menedżerskie. Wykorzystuje przy tym metodę Insights Discovery, której jest licencjonowanym konsultantem. Poza tym pomaga firmom w zakresie media i public relations. Od ponad czterech lat jest wydawcą miesięcznika „Prestiż Magazyn Koszaliński”. Zaangażowanie społeczne realizuje w Fundacji Pomocy Dzieciom MAGIA oraz Północnej Izbie Gospodarczej (wiceprezes oddziału koszalińskiego).