Maciej Staśkiewicz #1

„Przedstawie wydarzenia z lat 2009-2012, kiedy to przydarzyła mi się jedna duża porażka i kilka mniejszych jednocześnie”

Przedsiębiorca, właściciel firmy „Świat Lodów”, podejmuje to wyzwanie już od lat 18-stu. Nieustanny rozwój, ambicja, pracowitość, otwartość, odwaga, wytrwałość to główne cechy Macieja oraz sposób rozumienia i „konsumowania” świata, a także samorealizacji. Człowiek najlepiej uczy się na własnych błędach, które to na początku bolą ale z perspektywy minionego czasu, przynoszą wielką satysfakcję i doświadczenie. Fakt, stąpanie po grząskim gruncie jest ryzykowne ale po zdobyciu umiejętności poruszania się po nim, bardzo się opłaca. W ten sposób zdobywam przewagę, pokonuję samego siebie, buduję pozycję, a przede wszystkim własną POSTAWĘ.